علت ترک خوردن کاشت ناخن

علت ترک خوردن کاشت ناخن چیست؟

علت ترک خوردن ناخن کاشته شده

علت ترک خوردن ناخن چیه؟ همه اش از لبه آزاد میشکند

فقط هم واسه یکی از مشتری هام پیش میاد بقیه کاشت هام اوکی است.

مشتری ام یکساله کاشت ناخن داره ولی کاشت ناخنش خیلی می شکست همیشه ریموو و کاشت میشد سری اخر همه و کنده بود بعد چند روز اومد کاشت زدم فرداش شکست همه رو ترمیم کردم باز فرداش ترک خورد شکست

دلیلش چیه؟

مواد م همون موادی است که قبلا براش استفاده میکردم .

میگه ضربه ام نمیخوره

فقط هم واسه اون مشتریم همچین چیزی پیش میاد.

ناخن کاران محترم در صورتی که اطلاعاتی در این مورد داردید با دیگر ناخن کاران با اشتراک بگذارید

علت ترک خوردن کاشت ناخن، علت ترک خوردن ناخن کاشته شده

آموزش کاشت ناخن